L'equipe

DIRECCIÓ:

Director artístic del Festival: Lorem ipsum dolor

PROGRAMACIÓ:

Programació: Lorem ipsum dolor

PRODUCCIÓ:

Cap de producció: Lorem ipsum dolor
Ajudant de producció: Vivamus semper
Cap tècnic: Vivamus semper
Assistent de vestuari: Lorem ipsum dolor
Voluntaris: Lorem ipsum dolor

COMUNICACIÓ

Cap de comunicació: Lorem ipsum dolor

Disseny programa festival: Lorem ipsum dolorr
Textos: Lorem ipsum dolor

Correcció i traducció: Lorem ipsum dolor

Disseny web:  Vivamus semper
Disseny gràfic: Vivamus semper

TIQUETING:

Cap de tiqueting: Lorem ipsum dolor

ADMINISTRACIÓ-COMPTABILITAT:

Cap d'administració: Vivamus semper
Comptabilitat: Vivamus semper